Covid-19

Covid-19

 VI ÄR RÄDDA OM VÅRA GÄSTER!


Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer!
Vi använder endast en entré för att ha bättre koll på antalet gäster i våra lokaler. Man beställer ETT sällskap åt gången i kassan, man väntar i hallen bakom en uppsatt tejp på sin tur. Man går inte förbi kön för att se om vi har platser utan vi kommer informera dig i kassan om var ni kan sitta.
Vi har flertalet skyltar i våra lokaler för att påminna om vad som gäller.


Borden är utplacerade med godkända avstånd, det betyder att det inte är tillåtet att flytta varken bord eller stolar. Sällskap kan behöva sätta sig på flera bord. Man får inte sätta sig på kortsidan på bordet, det gäller även barnstolar.


Det finns handdesinfektion utplacerat på flertalet ställen i vår verksamhet.
Undvik gärna att betala med kontanter.


Med er hjälp så kan vi minska spridning av covid-19
TACK FÖR ER FÖRSTÅELSE!