Covid-19

Covid-19

 

 VI ÄR RÄDDA OM VÅRA GÄSTER!


Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer!
Vi har tagit bort sittplatser och placerat ut borden med 1,5 meters avstånd.
Gäster beställer i vår avhämtningslucka ut mot Stadsparken eller inne hos oss i kassan, då ett sällskap åt gången och alla ska hålla minst 1,5 meters avstånd.


Vi vill inte behöva stänga!
Så vi som arbetar på Gamla Örebro påminner gärna de som för en sekund glömmer bort de riktlinjer som ska följas.


Med er hjälp så kan vi minska spridning av covid-19
TACK FÖR ER FÖRSTÅELSE!